Foderinfo

Pas særlig godt på ahornforgiftning af heste i år.

 

Landskonsulent Eric Clausen fra SEGES advarer mod, at vi i skal være ekstra opmærksomme overfor Atypisk Myopati, også kaldet EAM eller ahornforgiftning. Læs den fulde artikel her.

 

EAM er ikke så kendt herhjemme, men igennem de sidste år, er antallet af tilfælde steget. I 2014 var antallet af på 400 i hele Europa og selvom tallet kan forekomme lavt, så er det en meget alvorlig forgiftning, som har et meget hurtigt forløb og som i næsten alle tilfælde ender med dødelig udgang. Undersøgelser ved Københavns Universitet har vist, at antallet af tilfælde herhjemme over de sidste 20 år, har været stødt stigende.

Forskerne mener, at EAM oftest forekommer om efteråret, efter en lang, og tør sommer, hvorfor vi især skal være meget opmærksom på dette i år, hvor ahorntræerne har haft ekstra gode betingelser for at sætte mange frø, med den ekstremt varme og tørre sommer vi har haft. Det er bl.a. frøene fra træerne vi skal være opmærksomme på, det er de her ”helikoptere”, som snurre rundt, når de falder ned igennem luften. Især når det blæser meget, kan disse ”helikoptere” kommer meget vidt omkring, også et godt stykke fra selv modertræet.
Forskningen tyder på, at sygdommen skyldes giftstoffet hypoglycin A, som bliver til toxin’et MCPA (Methylene cyklopropylacetin acid) når det bliver nedbrudt i hestens fordøjelsessystem. Både hypoglycin A og MCPA er påvist via både blod- og urinprøver fra de forgiftede heste. Der mangler på nuværende tidspunkt viden om, hvor meget hesten skal indtage, før det ender i en reel forgiftning.

Kraftige muskelsmerter, stiv gang, nedstemthed, rødbrun urin, besvær ved at rejse sig, vejrtrækningsproblemer, pletvis svedning og afkræftethed er bare nogle af de symptomer man vil kunne observere ved en hest der er blevet forgiftet med EAM. Desuden vil der ved en blodprøve kunne påvises en kraftig forhøjelse af muskelværdien CK, som dog også er forhøjet ved nyresvigt, ligesom flere af de ovenstående symptomer kan forveksles med sygdomme som botulisme, stivkrampe og græssyge, og selvom der også kan være andre årsager til pludselig sygdom og dødsfald hos heste på græs, så ses ekstrem høje muskelværdier normalt ikke ved disse andre sygdomme.

Dødeligheden er meget høj – i 2009 overlevede kun 24% af de i alt 371 forgiftede heste i Europa! Men heldigvis smitter sygdommen ikke mellem heste eller mellem heste og mennesker.

Sygdommen rammer oftest ungheste, men kan ramme heste på tværs af alder, race og sundhedstilstand.

Desværre findes der ingen egentlig behandling. De forgiftede heste gives understøttende behandling med væske og antiinflammatoriske midler. De heste som er så heldige at overleve, bliver helt raske.

Ved mistanke om EAM-forgiftning, anbefales det at fjerne alle heste fra den pågældende fold. Det er vigtigt, at man som hesteejer forebyggende gennemgår alle folde, for at være sikker på, at der ikke er nogle ahorntræer op af, eller tæt på foldene. Dette er den bedste måde at forebygge på.

Så pas godt på jeres heste – tjek jeres folde for ahorntræer 🙂

 

 

© Denne artikel må ikke kopieres, eller på anden måde videredistribueres, uden skriftlig samtykke!!!